Vítáme Vás na webových stránkách SVČ Vítkov, p.o.. Přihlašování do kroužků na školní rok 2024/25 bude spuštěno od 1.7.2024!

Dokumenty a formuláře

Rozpočty organizace + výhledy

   Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2025/26 schválený RM zveřejněný 20.12.2023

   Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2024/25 schválený RM zveřejněný 3.1.2023

  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2025/26

  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2024/25

  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2023/24

  Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 schválený RM zveřejněný 20.12.2023

  Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 schválený RM zveřejněný 5.12.2022

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 schválený RM

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program na rok 2023/2025

Školní vzdělávací program na rok 2021/2022

Školní vzdělávací program na rok 2019/2020

Školní vzdělávací program na rok 2016/2018

Zpráva o hospodaření organizace

   Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2023

   Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2022

   Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2021

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2020

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2019

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2018

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2017

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2016

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2015 – konečná

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2014

Zpráva o hospodaření organizace k 31.12.2013

Hodnotící zpráva organizace

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2022/2023

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2021/2022

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2020/2021

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2019/2020

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2018/2019

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2017/2018

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2016/2017

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2015/2016

Hodnotící zpráva SVČ Vítkov, p.o. za šk. rok 2014/2015

Ostatní dokumenty

Smlouva o zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování

Vnitřní směrnice, vnitřní řád

Všeobecné podmínky pobytů

Minimální preventivní program  SVČ Vítkov p.o. 

Dlouhodobý plán – koncepční záměry Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace na období  2015 – 2020

Vnitřní směrnice k zotavovacím akcím, dětským rekreacím a odborným soustředením

Vnitřní pokyn o poskytování úplaty  za zájmové vzdělání

Informace ke zpracování osobních údajů

DDMO Souhlas se zpracováním osobních údajů fotografie zákonný zástupce VZOR

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!