příspěvková organizace
  
  

Vývěska veřejných zakázek:


Informace o veřejných zakázkách

Kontaktní osoby:
Ing. Šárka Medunová, tel. 556 300 362, e-mail: medunova@svc-vitkov.cz
Bc. Josef Jakubec, tel. 553 038 200, e-mail: jakubec@svc-vitkov.cz

Adresa pro písemnou korespondenci:
SVČ Vítkov, p. o.
Bezručova 585
749 01 Vítkov
URL (internetová) adresa: www.svc-vitkov.cz

Profil zadavatele:  http://svc-vitkov.profilzadavatele.cz/   Veřejné zakázky realizované SVČ Vítkov, p. o. jsou dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a  uveřejňovány v informačním systému o veřejných zakázkách.

Organizace realizuje pouze veřejné zakázky malého rozsahu, kdy postupuje dle Vnitřní směrnice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 
Dobrý den,
dovolujeme si vás oslovit s veřejnou zakázkou malého rozsahu -  Oprava schodiště – vstup do Sokolovny ve Vítkově“ . Budeme rádi, když se do veřejné zakázky zapojíte.

Adminitrace projektu SASRD a NZDM Tunnel Vítkov
1.-Výzva
Smlouva o dílo

Veřejná zakázka malého rozsahu: JÍMKA U TZ

Dobrý den,
dnešním dnem vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Drenáž části budovy SVČ" s termínem odevzdání nabídky do 31.8.2017.
Budeme rádi, když se do veřejné zakázky zapojíte. Veškeré dokumenty v příloze níže: