příspěvková organizace
  
  

Vývěska veřejných zakázek:


Informace o veřejných zakázkách


Kontaktní osoby:
Ing. Šárka Medunová, tel. 556 300 362, e-mail: medunova@svc-vitkov.cz
Bc. Josef Jakubec, tel. 553 038 200, e-mail: jakubec@svc-vitkov.cz


Adresa pro písemnou korespondenci:


SVČ Vítkov, p. o.


Bezručova 585
749 01 Vítkov


URL (internetová) adresa: www.svc-vitkov.cz


Profil zadavatele:  http://svc-vitkov.profilzadavatele.cz/

 

Veřejné zakázky realizované SVČ Vítkov, p. o. jsou dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a  uveřejňovány v informačním systému o veřejných zakázkách.


Organizace realizuje pouze veřejné zakázky malého rozsahu, kdy postupuje dle Vnitřní směrnice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


Výmalba a nátěry oken v budovách SVČ Vítkov

Výzva
Slepy rozpocet (1)

Priloha c. 1 – Kryci list nabidky (1)
Priloha c. 2 – CP (1)
Priloha c. 4 – Smlouva o dilo-Malovani Priloha c. 3 – cp (1)
Priloha c. 4b) – Seznam poddodavatelu (1)

 

 


Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

 

 

Výzva 2

Oprava toalet-Priloha c. 1 – Kryci list nabidky

Oprava toalet-Priloha c. 2 – CP

Oprava toalet-Priloha c. 3 – cp

Oprava toalet-Priloha c. 4 – Smlouva o dilo

Oprava toalet-Priloha c. 4b) – Seznam poddodavatelu

Oprava toalet-Slepy rozpocet

 


Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

 

Zrušení-VZmR

Oprava toalet-Slepy rozpocet
Výzva
Oprava toalet-Priloha c. 1 – Kryci list nabidky 
Oprava toalet-Priloha c. 2 – CP 
Oprava toalet-Priloha c. 3 – cp
Oprava toalet-Priloha c. 4 – Smlouva o dilo  
Oprava toalet-Priloha c. 4b) – Seznam poddodavatelu

 

 


Rekonstrukce střechy tribuny fotbalového stadionu – sportovní areál SVČ Vítkov

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – ČP (1)
Příloha č. 3 – čp (1)
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo(1)
Přiloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
Slepý rozpocet
Výzva

 

 

 

 


Lezecký kámen

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky-Lezecký kámen
Příloha č. 2 – ČP
Příloha č. 3 – čp (1)
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo-Lezecký kámen včetně dopadové plochy
Lezecký kámen-výzva
Lezecký kámen-nákres
Dopis uchazečům


Polytechnika v SVČ Vítkov – STAVBA 2

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – ČP
Příloha č. 3 – čp
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo
Přiloha č. 4b) – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 – Centrum polytechnického vzdělání Vítkov
Výzva pro podání nabídek – Polytechnika v SVČ Vítkov – STAVBA
Dodatečné informace č. 1

 


Polytechnika v SVČ Vítkov – STAVBA
 
 
 
 

Polytechnika v SVČ Vítkov – IT

 
 
 

 
Dobrý den,
dovolujeme si vás oslovit s veřejnou zakázkou malého rozsahu –  Oprava schodiště – vstup do Sokolovny ve Vítkově“ . Budeme rádi, když se do veřejné zakázky zapojíte.
 
 
 
 

Adminitrace projektu SASRD a NZDM Tunnel Vítkov

1.-Výzva

Smlouva o dílo


Veřejná zakázka malého rozsahu: JÍMKA U TZ
[gview file=“http://www.svc-vitkov.cz/wp-content/uploads/2014/10/zadávací-dokumentace-Rekonstrukce-žumpa.pdf“]

Dobrý den,
dnešním dnem vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Drenáž části budovy SVČ“ s termínem odevzdání nabídky do 31.8.2017.

Budeme rádi, když se do veřejné zakázky zapojíte. Veškeré dokumenty v příloze níže:

 
[gview file=“http://www.svc-vitkov.cz/wp-content/uploads/2014/10/fwddrenstibudovysvvtkov.zip“]