Vítáme Vás na webových stránkách SVČ Vítkov, p.o.. Přihlašování do kroužků na školní rok 2020/21 je stále spuštěno. Současná situace není pro nikoho z nás lehká, doufáme, že se s Vámi všemi již brzy budeme moct setkat nejen v kroužcích, ale i na našich akcích. Je pro nás důležité, abyste děti i nadále do kroužků přihlašovali a podpořili tak naši činnost hlavně v nadcházejícím po Covidovém období.

Zajištění péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury

Středisko volného času Vítkov, p.o. je jedním ze školských zařízení určené Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Jedná se o tyto zaměstnance:

Od dne 14. října 2020 poskytujeme péči o předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd ZŠ. O děti třetího až pátého stupně bude postaráno v ZŠ Vítkov. U dětí bude zajištěn dohled, výuka distanční formou dle požadavků kmenové školy a stravování. V případě zájmu kontaktujte svého zaměstnavatele a Středisko volného času, tel. 732 607 373. Stravování rodiče zajistí přes jídelnu ZŠ a G Vítkov, pokud vaše dítě tuto školu navštěvuje, v opačném případě nahlaste tuto skutečnost nám při přihlašování dětí.

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!