Vítáme Vás na webových stránkách SVČ Vítkov, p.o.. Přihlašování do kroužků na školní rok 2020/21 je stále spuštěno. Současná situace není pro nikoho z nás lehká, doufáme, že se s Vámi všemi již brzy budeme moct setkat nejen v kroužcích, ale i na našich akcích. Je pro nás důležité, abyste děti i nadále do kroužků přihlašovali a podpořili tak naši činnost hlavně v nadcházejícím po Covidovém období.

UPOZORNĚNÍ

Od 28. 1. 2021 do 28. 2. 2021 budou ve Sportovním areálu Vítkov probíhat bourací práce bývalé klubovny u minigolfového hřiště. Dbejte zvýšené opatrnosti při průchodu Sportovním areálem v místě probíhajících demoličních prací, bude zde provoz stavebních strojů. Pro průchod areálem použijte vchod / vjezd kolem budovy Sokolovny.
Bourací práce budou probíhat na základě Souhlasu s odstraněním stavby vydaného Odborem výstavby, územního plánování a životního prostření Městského úřadu Vítkov č. j. MUVI 28354/2020 ze dne 15. 12. 2020. 
Bourací práce provádí TS města Vítkova.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 
Ing. Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!