příspěvková organizace
  
  

S CHUTÍ DO VŠEHO


Program: INTERREG V-A Česká republika – Polská republika fond mikroregionů 2014-2020 v Euroregionu Silesie / INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Název projektu: S chutí do všeho / Ze smakiem do wszystkiego
Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000636
Výše dotace: 43 015,78 Eur
z toho: 36 563,40 Eur z EFRR
              6 452,38 Eur spolufinancování Města Vítkova a Města Glubczyce
Účel dotace:
Zahájení spolupráce mezi Městským kulturním zařízením v Glubczicích a Střediskem volného času ve Vítkově, partneři uspořádají sérii 6 víkendů pro obyvatele obou obcí, kde se budou moc setkat děti, mládež i dospělí, budou si navzájem představovat svou zemi, kulturu a zvyky.Pro zajištění dobrého fungování projektu proběhne rekonstrukce kuchyní, kde budou účastníci připravovat společné stravování a rauty pro sebe i místní občany. Na konci projektu bude vydán katalog obsahující recepty, fotografie a turistické atrakce partnerského regionu.