PO STOPÁCH SKŘÍTKA GOBLINA

V březnu a dubnu 2021 proběhla akce Po stopách skřítka Goblina. Hledači pokladů i štěstí svého = rodiny s dětmi nebo jednotlivci, podle fotografií postupně procházeli tři cesty. Na první cestě získali amulet a poskládali větu „Podzemí ukrývá kupu zlatých“. Na druhé cestě získali dřevěný amulet a větu: „Amulety sbírej a uchovej pro nalezení pokladu.“ Třetí cesta vedla po křížcích namalovaných na břidlicových destičkách a na jejím konci byly svitky mapy a šifra vedoucí k místu pokladu. Třetí nalezená věta zněla: „Budeš potřebovat mapu a radu strážce pokladu.“ Vyvrcholením bylo předání pokladu, které proběhlo na hradu Vikštejn. Usměvavé tváře dětí, rodičů, pochvalné komentáře, zprávy a e-maily potvrdily, že tato akce byla velmi vydařená.

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!