příspěvková organizace
  
  

Venkovní fitness ve sportovním areálu

 

Středisko volného času Vítkov p. o. hledá možnosti optimálního využití Sportovního areálu, s využitím názorů široké veřejnosti. Jedním z podnětů byl i požadavek na aktivní využití areálu mimo organizovanou formu sportovního vyžití. Pohybové aktivity jsou v souladu s činnostmi SVČ Vítkov p. o. a vycházejí i ze zvýšené podpory sportovní činnosti na státní úrovni. Tyto aspekty vedly ke spolupráci SVČ Vítkov p. o. s Nadací správného životního stylu, díky této spolupráci došlo ke sdružení finančních prostředků Nadace a Moravskoslezského kraje, díky tomu prostřednictvím firmy Colmex s.r.o., jako partnera zmíněné Nadace, bylo zakoupeno a nainstalováno několik venkovních fitness prvků. Výběr těchto prvků byl postaven na možnosti procvičení a protažení celého těla. Samozřejmě není možné srovnávat profesionální posilovací stroje s venkovním fitness, ale pro potřeby aktivního využití Sportovního areálu jsou naprosto ideální. Výhledem do budoucna je rozšíření venkovního fitness o další prvky a workoutové hřiště, vše je však závislé na možnosti získat finanční prostředky sponzorů, nadací či zdrojů z EU.

Těší nás zájem veřejnosti o venkovní fitness a přejeme, nejen pohybu chtivým občanům krásné prožití Vánočních svátků, ale také  spoustu volného času zaměřeného na pohybové a volnočasové aktivity v nadcházejícím roce.

Kolektiv zaměstnanců SVČ Vítkov, p. o.

[supsystic-gallery id=10 position=center][supsystic-gallery id=10 position=center]


5. srpna REGION OPAVSKO

 

vitkovska_lavka2014_-_clanek