příspěvková organizace
  
  

MIX Dance

Trenérka : Klára Ligocká

 

MIX Dance SVČ Vítkov slaví svůj první úspěch

Dne 20. dubna se děvčata ze zájmového kroužku MIX Dance zúčastnily své první soutěže „Tanec Fokus“, kterou pořádalo SVČ Fokus v Novém Jičíně. Jednalo se o nepostupovou soutěžní přehlídku amatérských tanečních skupin, kdy děvčata soutěžily v kategorii Disco dance děti.

Nervozita byla velká, byla umocněna soutěžní atmosférou a skvělými výkony ostatních tanečních skupin. Při vyhlašování výsledků byla ve všech malá dušička, děvčata i rodiče doufali, že umístění bude alespoň na druhém místě. A pak to přišlo: „První místo MIX Dance SVČ Vítkov“… nádhera, slzičky, emoce, hrdí rodičové, prostě první vítězství.

Děvčatům i trenérce, Kláře Ligocké, gratulujeme a děkujeme za krásný výsledek!

Šárka Medunová

ředitelka SVČ Vítkov