Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 

Projekt: „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“

ČÍSLO PROJEKTU: CZ/FMP/11b/07/092
Uznatelné náklady: 22.995,96 Eur
z toho 19.546,56 Eur z Evropského fondu regionálního rozvoje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AKTIVITA 1:    Víkendovka pro pedagogy a pracovníky s mládeží    1. – 3. 10. 2021

Pravidla bezpečnosti při akcích      https://drive.google.com/drive/u/0/shared-with-me    
 
Turistické aktraktivity:
1. Turistická základna Klokočov    http://www.svc-vitkov.cz/tz-klokocov/
2. Aquapark v Bruntál      https://wellnessbruntal.cz/
3. Kružberská přehrada     https://www.pod.cz/stranka/kruzberk.html
 
Návody na několik her:
 
“Tajemství krále Ašóky” 
Pomůcky: kartičky s příslovími. Pro malé děti stačí obrázky. Pro školní děti mohou být přísloví lehce zašifrovány (čteme pozpátku, každé druhé písmeno,..) pro větší děti, nebo středoškoláky mohou být přísloví zašifrována pomocí morseovky, polského kříže, posunuté abecedy a pod.
Před hrou: Zopakujte použité druhy šifer. Můžete být archeolog, který chce pomoci hledačům pokladu. Rozdělte děti do družstev stejně silných.
Motivace: Před mnoha lety vládl ve vzdálených východních zemích král Ášóka, který nashromáždil obrovské bohatství = poklad. Jelikož neměl žádného dědice, tak tento poklad schoval s tím, že jej mohou získat pouze moudří a dobří lidé, kteří naleznou a rozluští moudra vytesaná do kamenů. Věc má však háček. Nápisy = přísloví jsou psány v prastarých jazycích = šifry.
Vlastní hra: Hráči v jednotlivých družstvech hledají ve vymezeném území a kartičky nebo kameny se zašifrované nápisy. Nalezené kartičky nechávají na svém místě. Časový limit doporučujeme raději delší, podle velikosti území a obtížnosti použitých šifer.
Vyhodnocení hry: Družstva předloží získané přísloví a za ně dostanou poklad = odměnu. Na závěr všem společně vysvětlíte, co na nápisech bylo a všechny pochválíte za statečnost. 
 
noční hra “Z pohádky do pohádky”
Pomůcky: elektrická světýlka (blikačky, lampičky), kvízové otázky včetně odpovědí a)b)c), startovní kartičky.
Před hrou: Hráče rozdělíme do družstev. Každé družstvo bude mít tužku na psaní. Motivace: Do místnosti vstoupil Hollywoodský producent Jack Flash. Řekne jim, že hledá nové talenty pro natáčení pohádek v Americe. Podmínkou je, aby prokázali znalost pohádek. Každý tým dostane startovní kartičku a vyrazí do tmy hledat jednotlivé otázky. 
Vlastní hra: Družstva hledají otázky, které jsou umístěny na stromech, jiné v kořenech pařezu, ale všechny jsou osvětleny světýlkem. Děti v družstvech postupují společně, tzn., že nechodí samostatně. Hra má časový limit.
Vyhodnocení: Po úspěšném nalezení a zodpovězení otázek, nebo uplynutí časového limitu se všichni opět sejdou v budově, kde producent Jack Flash vyhodnotí jednotlivé odpovědi a těm nejlepším předá pozvánky na natáčení pohádek do Hollywoodu. Všichni dostanou malou odměnu a pochvalu za statečnost při noční hře.

AKTIVITA 3: Víkendovka pro rodiny s dětmi - ŠTRAMBERK

13.-15.05.2022

Pravidla bezpečnosti při akcích      https://drive.google.com/drive/u/0/shared-with-me    
 
Turistické aktraktivity:
1. Rekreační areál u Kateřiny – Štramberk                    https://www.ukateriny.cz/
2. Pekárna Štramberských uší naší babičky                http://www.usiska.cz/
3. Jeskyně Šipka                                                              https://www.kudyznudy.cz/aktivity/objev-sipecke-celisti-v-jeskyni-sipka
4. Město Štramberk                                                         https://www.stramberk.cz/
5. Štramberská trúba                                                       https://www.stramberska-truba.info/
6. MiniZOO Štramberk – Aqua Terra                              https://www.mini-zo-stramberk.cz/
 

Jednalo se o víkendovou akci pro rodiny s dětmi, které se opět zúčastnilo 35 Čechů a 35 Slováků jako v Bojnicích. Akce měla dospělým připomenout, případně přiblížit jaké to bylo nebo je na táboře a děti měly promítnout svou vizi “vysněného” táboru. 

Víkendová akce začala již páteční aktivitou, kterou byla návštěva “Pekárny Štramberských uší naší babičky”. Mnozí využili i časového prostoru pro návštěvu volně přístupné jeskyně Šipka.

Po večeři jsme se sešli v jídelně, kde započaly mezigenerační rozhovory na téma “ Náš vysněný tábor”, jak sestavit ideální tábor. Bylo úžasné sledovat, jak se každá věková kategorie nadchla pro něco jiné a našla si v inspiračních papírech to své, co ho zajímalo. Někdo hledal spíše odpočinek, relax někdo chtěl naopak zkusit věci, které ještě nezažil. Děti dlouho diskutovali nad tématikou tábora, oproti tomu dospělí se rozvášnili nad zázemím a tím, co by chtěli zažít. Zajímavé byly i reakce jak dospělí reagují na přání dětí nebo děti na přání rodičů. 

Vše bylo zdokumentováno video záznamem, který bude zpracován pro účely splnění cílů projektu.

Sobotní ráno bylo ve znamení budíčku a především rozcvičky. Po které následovala snídaně a boj o bobříky. Bobříků bylo celkem dvanáct: míření, záchrany, dobrých činů, květin, velkého mlčení, zručnosti, síly, ušlechtilosti, hmatu, paměti, barev a indiánských signálů. Nejednalo se o žádné složité aktivity, avšak byly jinak náročné pro děti a dospělé. 

Po obědě jsme se opět vydali do města Štramberk, kde nás tentokrát čekaly 3 aktivity  v podobě obhlédnutí náměstí a okolí města Štramberk, Štramberské trúby a nakonec aktivita v podobě komentované prohlídky mini ZOO, která zaujala poutavým výkladem pana majitele.

Závěr této víkendové aktivity byl věnován stezce odvahy.

Poslední den víkendovky probíhal v podobném duchu jako předchozí ráno, s rozdílem rozcvičky, která byla uzpůsobena potřebě balení a úklidu. Po snídani následovalo zhodnocení víkendovky. Vedoucí i celý organizační tým shrnul a poděkoval za účast, vzorné plnění všech bobříků a také za provázání česko-slovenských vztahů. Všem účastníkům i Parlamentu mladých města Vrbového děkujeme a budeme se těšit při dalších aktivitách.

MEZIGENERAČNÍ ROZHOVORY „NÁŠ VYSNĚNÝ TÁBOR“
 
BOJE O BOŘÍKY
 

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!