HÁDANKOVÝ TÝDEN

Střediska volných časů v ČR (Domečky) patřily mezi jedny z prvních školských organizací, které musely
ukončit svou činnost v návaznosti na vládní opatření přijatá v souvislosti s pandemií. Znamenalo to,
že jsme museli ukončit veškerou zájmovou činnost. Abychom dětem i rodičům zpříjemnili současnou
situaci, připravili jsme hádankový týden. Soutěžilo se od 9. do 15. listopadu, otázky byly průběžně
zveřejňovány na FB SVČ Vítkov, soutěžící každý den své odpovědi psali do soukromých zpráv FB.
Každý den tak byla zveřejněna jedna hádanka a následujícího dne správná odpověď. Hádankového
týdne se zúčastnilo 13 hádačů. Jen tři hádači odpověděli na všechny hádanky správně. Nejvíc dala
zabrat tato: „Víte, kdo měl v Čechách jako první mobilní telefon? Odpověď: Mach a Šebestová“. Na
prvním místě se umístili: Jan Turovský, Alena Šubrtová a Natálie Kočíb Černá, odpověděli na všech 7
otázek správně. Na druhém místě se umístila Hana Goldová, na třetím místě Petra Horáková.

Výherci si převzali malou sladkou odměnu a knížku luštěnek. Děkujeme všem odvážným, kteří se odhodlali zapojit do našich soutěží!

 

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!