Dostupnost SASRD & NZDM Tunnel Vítkov

 
Název projektu: ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SASRD A NZDM TUNNEL VÍTKOV – B
Číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010362 
 
Popis projektu: Podpora rozvoje a dostupnosti stávajících sociálních služeb(SS) naší organizace a to jak v základní tak v optimální síti SS v MSK tím, že zakoupíme automobil. SS poskytujeme na třech pobočkách, v 6 obcích a jejich spádových oblastech, ve kterých je malá dopravní obslužnost.To nám stěžuje výkon soc. práce a řešení nepříznivé sociální situace klientů v  těchto lokalitách. SASRD zajišťuje pomoc rodinám s dětmi v jejich nepříznivé sociální situaci, NZDM je určena pro děti 6-26 let.
Cílem projektu je Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
Podpora činnosti a dostupnosti stávajících sociálních služeb tak, aby
byly poskytovány kvalitně co nejširší skupině cílové skupině Vítkovska a tím zvýšit
vlastní kompetence klientů CS za účelem vymanění se z nepříznivé sociální situace.
Výsledky projektu: Koupě automobilu pro podporu a rozvoj SASRD a NZDM Tunnel Vítkov.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Výše podpory: 699.999,20 Kč z toho 35.000, Kč město Vítkov

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!