příspěvková organizace
  
  

A K T U A L I T YPřihláška na akci Vánoční víkendovka


Vážení spoluobčané!
 
V rámci Česko - polského projektu "S chutí do všeho!", Vás srdečně zveme k účasti na šesti víkendovkách, 3 ve Vítkově a okolí a 3 v novém partnerském městě Glubczyce a okolí.
    Oč vlastně jde?
     Do konce ledna z dotačních peněz zmodernizujeme kuchyň v SVČ, ve které pak společně připravíme pár typicky českých jídel. V projektu nebudeme jen vařit, jíst, ochutnávat, ale také poznávat kulturu, historii a zvyky polského partnera na koncertech, plese, městských slavnostech, turistice, atd.
     Pro koho je projekt určen?
     Pro všechny ve věku 6 a více let, tedy i pro celé rodiny či jednotlivce, místní organizace. Věk 6 let je dán schopností dětí zapojit se do aktivit, děti do 15 let musí být v doprovodu dospělého. Počet českých účastníků na každé aktivitě je 40 osob s tím, že na každou aktivitu se musí všichni předem přihlásit, účastníci na jednotlivých aktivitách se mohou opakovat.
     Financování aktivit?
      Veškeré náklady projektu jsou hrazeny z projektu (celodenní jídlo, pitný režim, autobus, vstupy na akce, ubytování) kromě zahraničního cestovního pojištění.
     Seznamy účastníků/přihlášení na aktivity? 
     Již teď se můžete závazně přihlásit na jednotlivé víkendy, přihlašování probíhá postupně dle data a času přihlášení:
 
1. Víkend ve Vítkově: 16. - 18. 2. 2018
2. Víkend v Glubczycach: 4. - 6. 5. 2018
3. Víkend ve Vítkově: 1. - 3. 6. 2018
4. Víkend v Glubczycach: 6. - 8. 7. 2018
5. Víkend ve Vítkově: 3. - 5. 8. 2018
6. Víkend v Glubczycach: 24. -26. 8.2018

Středisko volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, www.svc-vitkov.cz

 Středisko volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585, hledá externí pedagogické pracovníky pro vedení zájmových kroužků pro děti a mládež v oblasti esteticky -  výchovné, přírodovědné, sportovní a techniky. Máte -li nějaký zajímavý koníček a umíte své dovednosti předat dál, napište nám. Kroužky probíhají vždy v odpoledních hodinách od pondělí do pátku v trvání 2 hodin. Finanční odměna za 1 hodinu vedení kroužku je 89,-Kč.

Zájemci se mohou přihlásit: na tel. č.: 556 300 362, 553 038 200 anebo osobně

u ředitelky SVČ Vítkov p. o., Ing. Šárky Medunové.