příspěvková organizace
  
  

Zásady poskytování služby

Zásady poskytování sociální služby
BEZPLATNOST Služba je poskytována bez úhrady
PROFESIONALITA Služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Pracovníci respektují individuální potřeby klienta
DISKRÉTNOST Pracovníci chrání soukromí a citlivé i osobní údaje klienta
NEUTRALITA Při jednání v rodině nikomu nestraníme
happy_family_by_marianads-d4a0iua