příspěvková organizace
  
  

Zásady poskytování služby

Zásady poskytování sociální služby
BEZPLATNOST Služba je poskytována bez úhrady
PROFESIONALITA Služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Pracovníci respektují individuální potřeby klienta
DISKRÉTNOST Pracovníci chrání soukromí a citlivé i osobní údaje klienta
NEUTRALITA Při jednání v rodině nikomu nestraníme

happy_family_by_marianads-d4a0iua

Posláním služby je bezplatné poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi z Vítkova a v jeho místních částech (Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Svatoňovice, Zálužné) a na území obci Březová, Jančí, Lesní Albrechtice, Leskovec, Větřkovice a Gručovice) u kterých je vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy, apod.). Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat.

Cílem služby je obnovení fukcí rodiny. Poskytování služby je zároveň prevence před umístěním dětí do ústavní či náhradní rodinné péče.


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov je financována v letech 2017 – 2019 prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2 registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758
Dále je v období 2018 – 2020 podpořena prostřednictvím projektu z Operačního projektu zaměstnanost registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772, jež umožňuje rozšíření služby SASRD a otevření poboček v Budišově nad Budišovkou a Čermné ve Slezsku.