příspěvková organizace
  
  

Všeobecné dokumenty

V Š E O B E C N É     D O K U M  E N T Y


Dlouhodobý plán

Vnitřní řád SVČ

Přihláška do ZÚ + souhlas GDPR

Řešení situace: Osoby s PAS (autisté)

SVČ ŠVP 2016

TÁBORY: Všeobecné podmínky

Minimální preventivní program SVČ

Směrnice pro zotavovací akce

Úplata za zájmové vzdělávání

SVČ ŠVP 2019-2020