příspěvková organizace
  
  V letních měsících je pronájem tělocvičny a
ostatních sportovišť jen na telefonickou objednávku.