příspěvková organizace
  
  

 

Pronájem tělocvičny 1 hodina 150,-
Za každých započatých 30min bude účtováno navíc 75,-
Pronájem tělocvičny s přípravou hřiště 1 hodina 160,-
Posilovna (na objednávku) 1 hodina 50,-
Permanentka do posilovny 10x 1 hodina 450,-
Spinning 1 hodina 40,-
Pronájem malé tělocvičny 1 hodina 90,-
Za každých započatých 30min bude účtováno navíc 45,-
Klubovna stolních her 1 hodina 20,-
Klubovna stolního tenisu 1 hodina 20,-
Půjčovné (pálky, míčky, síťka) 20,-
Pronájem hřiště s umělým povrchem 1 hodina 170,-
Při použití osvětlení 40,-
Za každých započatých 30 min bude účtováno navíc 85,-
Příplatek za použití šaten, WC  a sprchy v tělocvičně 10,-
Pronájem hřiště nohejbalu 50,-
Pronájem hřiště bez šaten 1 hodina 1000,-
Pronájem hřiště se šatnami  1 hodina 1500,-
Platba na místě

Poplatek zaplatí uživatel správci na místě. Po zaplacení obdrží příjmový doklad.

Hodiny sjednané smlouvou zaplatí uživatel podle ustanovení smlouvy fakturou nebo v hotovosti.

V případě že objednané osoby neobsadí zarezervované sportoviště a neomluví se předem(24h) bude jim účtováno 50% z částky, kterou by zaplatili za nájem.

Cena za pronájem Tribuny a sportovního hřiště je stanovena vždy po domluvě s p. ředitelkou  (Ing. Šárka Medunová)

 

 Ceník ke stažení