PÉČE O DĚTI BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

Středisko volného času a Základní škola a gymnázium Vítkov
zajišťují v nouzovém stavu nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí
krizového opatření a Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 13.
října 2020 byly Středisko volného času a Základní škola a gymnázium Vítkova určeny
k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury
v Moravskoslezském kraji, mezi něž patří zaměstnanci: 
− bezpečnostních sborů,  
− obecní policie,  
− poskytovatelů zdravotních služeb,  
− orgánů ochrany veřejného zdraví,  
− v sociálních službách,  
− České správy sociálního zabezpečení,
− Finanční správy České republiky,  
− ozbrojených sil, 
− Ministerstva vnitra,
− škol a školských zařízení,  
− České pošty.

Skupina dětí mohla být maximálně 30 členná a musela být dodržována řada hygienických
opatření.
Vedení obou organizací se domluvilo na rozdělení péče o děti podle tříd, aby tak při
stávajícím personálním obsazení mohla být péče zajištěna co nejefektivněji a děti se
potkávali se svými vrstevníky. SVČ Vítkov přednostně pečovalo o žáky 1. a 2. tříd, ZŠG Vítkov
o žáky 3. – 5. tříd.
Rodiče dětí v tzv. první linii začali postupně děti do obou organizací přihlašovat, ZŠG tak
pečovalo v průměru o 8 dětí denně, SVČ o 6 dětí. Součástí denního režimu se stala on-line
výuka, psaní domácích úkolů, doučování a samozřejmě po výuce nastal i čas pro hry.
Nesmíme zapomenout říct, že velkým přínosem byla možnost stravování ve školní jídelně,
kdy se obě skupiny dětí střídaly, aby se vzájemně nepotkaly.
S uvolňováním pandemických opatření od 18. 11. 2020, kdy se do školních lavic vrátili
prvňáčci a druháci, se ředitelé organizací s rodiči domluvili, že děti 3. – 5. tříd budou docházet
do SVČ Vítkov a ZŠG Vítkov tak bude moct zajistit výuku dětí 1. a 2. tříd i jejich pobyt ve
školní družině po vyučování.
Věříme, že se situace v naší zemi brzy uklidní a žáci se již brzy vrátí zpět do škol a naše péče,
zajišťovaná po dobu nouzového stavu, již nebude zapotřebí.

Ing. Šárka Medunová, Mgr. Miroslav Bučánek

 

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!