příspěvková organizace
  
  

O nás

citat
  SASRD Tunnel je služba, která zajišťuje podporu a pomoc rodinám s jedním nebo více dětmi do 18ti let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav nejsou rodiče sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují vývoj dětí. Poslání Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci a podpory rodin s dětmi z Vítkova a jeho okolí, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem (například chudoba, zadlužení, nezaměstnanost, diskriminace a výchovné problémy s dětmi, osamělost rodiče atd.). Cílová skupina Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi do 18 let, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (adopce, pěstounství, poručenství), jednotlivce kteří vychovávají nezletilé děti nebo očekávají narození dítěte.  Cíle služby Cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Cíle jsou především zaměřeny na :
 • podporu optimálního fungování rodiny
 • vedení k aktivnímu přístupu v řešení obtížné životní situace
 • správný vývoj dětí

Základní činnosti služby
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • * pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování
 • * podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách a školských zařízeních
 • * nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • * pomoc s chodem domácnosti (podpora při vedení hospodaření, nakupování, vaření, udržování domácnosti)
 • * podpora při přípravě na školní vyučování a při komunikaci se školskými zařízeními
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • * doprovázení dětí ze školy
 • * doprovázení ze školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět
- sociálně terapeutické činnosti:
 • * individuální terapeutická práce
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • * pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • * pomoc při vyřizování běžných záležitostí (jednání na úřadě, u lékaře, poskytovatele služby atd. )
 happy_family_by_marianads-d4a0iua