Vítáme Vás na webových stránkách SVČ Vítkov, p.o.. Přihlašování do kroužků na školní rok 2023/24 je spuštěno!!!

Klub KaMeRa

Klub KaMeRa

 

Klub KaMeRa, je pro děti a mládež ve věku od 9 do 22 let a jeho cílem je naučit děti prezentovat sami sebe, svět kolem sebe, své spolužáky, školu, volnočasové aktivity nejen svýma očima, ale také s trochou profesionality.

Dnešní mládež se potýká s nedostatkem mluveného slova, málo čtou, a proto jim dělá problém vyjádřit se, sdělit své zážitky či vědomosti ostatním. To vše se budeme učit v mediálním kroužku, kde si každý najde své místo v různých rolích – reportér, fotograf, kameraman, novinář, …

Ke Klubu KaMeRa bude již neodmyslitelně patřit Nadace OKD, která nám k rozjezdu přispěla pěknou startovací částkou 108 200,- Kč, za kterou jsme si pořídili pomůcky pro tvorbu mediálních výstupů, které budeme prezentovat na webových stránkách SVČ. 

Z nadačních peněz bylo nakoupeno: digitální kamera, stativ, software pro střihání videí, bezdrátový mikrofon, promítací plátno, dataprojektor a počítač s LCD obrazovkou.

Kroužek je každý čtvrtek od 14,30 do 16,30
Pokud ti je 9 a více let, bavila by tě práce se střihovým programem, natáčením , moderováním či reportérstvím, přijď za námi a dovíš se  informace o natáčení reportáží, besed, rozhovorů a 

spousty jiných věcí z oblasti médií.

 

 

videoreportáže

Všechny nejnovější videoreportáže naleznete na našem youtube kanále.

Nejnovější videosnímky:

AUDIOreportáže

Publicistický rozhovor s Romanem Mišáčkem, vedoucím strážníkem městské policie Vítkov [Ondřej Vymětalík, Klub KaMeRa 2015]
Publicistický rozhovor s Vítem Mužíkem, studentem ZŠaG Vítkov [Michaela Skalická, Klub KaMeRa 2015]
Publicistický rozhovor s Mgr. Martinem Šrubařem, učitelem ZŠaG Vítkov [Simona Kunzová, Klub KaMeRa 2015]
Publicistický rozhovor se Simonou Kunzovou, žákyní ZŠaG Vítkov [Ester Nováková, Klub KaMeRa 2015]
Publicistický rozhovor s primátorem města Opava [Ester Nováková, Klub KaMeRa 2014]
Publicistický rozhovor s primátorem města Opava [Lubomír Malušek, Klub KaMeRa 2014]
Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou na téma Akce pro mládež ve Vítkově [Ester Nováková, Klub KaMeRa 2014]
Zpravodajský rozhovor se zaměstnancem Technických služeb města Vítkova Ing. Pavlem Ševečkem na téma Úklid odpadků ve městě [Lucie Pavlíčková, Klub KaMeRa 2014]
Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou na téma Volnočasové vyžití ve městě Vítkov [Denisa Zapletalová, Klub KaMeRa 2014]

TISKOVÉ ZPRÁVY

Návštěva Radia Čas

Dne 18. 3. 2017 byl Klub KaMeRa pozván do Ostravského Radia Čas.

Přijeli jsme do rádia těsně před jednou hodinou odpolední a hned jsme začali s prohlídkou. Provázení se ujal moderátor v radia Čas, Honza Gavelčík. Jako první jsme se podívali do Radia Čas Rock. Pán Petr Koláska nám vysvětlil, jak se ovládá mixážní pult a vysvětlil nám, jak se ovládá vůbec celé vysílání. Také jsme mohli vidět živé vysílání. Radio Čas má dosah po celé Moravě, jeden z moderátorů pochází z Brna, odkud také vysílá. Prohlédli jsme si i multiplex, což je místo, kde se kontrolují všechny televizní kanály a opravují se chyby. Je to vlastně spousty malých obrazovek, na kterých probíhají programy jednotlivých televizí a pracovník, který obrazovky hlídá, má co dělat, aby bylo vše v pořádku. Potom jsme šli do samotného Radia Čas. Paní Gabriela Juránková nám vysvětlila, že Radio Čas na rozdíl od Rádia Čas Rock vysílá zvlášť na Ostravsku, Olomoucku, Zlínsku, Brněnsku, Slezsku, Valašku a na Slovácku. Poté jsme navštívily střižnu, ve které s námi Honza Gavelčík udělal rozhovor, ptal se nás na otázky, co nás zajímá a co děláme v kroužku Klubu KaMeRa. Následně jsme si mohli vyzkoušet maskota Radia čas, to žluté sluníčko.

V Rádiu Čas se nám hodně líbilo a chtěli bychom se sem zase vrátit, protože bylo zavřeno nahrávací studio, a nemohli jsme si vyzkoušet moderování na kameru.

Ondřej Ječmenek a Daniel Cáb, členové Klubu KaMeRa

 

 

 

Beseda s babičkou a dědečkem

Mediální dějepis

Dne 13. 3. 2014 se uskutečnila v sextě gymnázia Vítkov beseda pod názvem Mediální dějepis s dědečkem a babičkou. Besedu pořádal zájmový kroužek Střediska volného času Vítkov, p.o. Klub KaMeRa a Dům dětí a mládeže Vratimov.
Celá beseda trvala tři výukové hodiny, a byť by se mohlo někomu zdát, že je to pořádně dlouhá doba, tak nám a všem studentům sexty a kvinty se tato doba zdála krátká na to, abychom se dověděli vše z života, na který bychom si my, mladí, těžko zvykali.
Pozvání na besedu přijali pan Valter Mazur a Ing. Radomír Vašíček, z DDM Vratimov nás přišli kvalifikovaně podpořit paní Eva Bělohlavá a Petr Macura. První hodina patřila vyprávění pana Mazura, který vyprávěl hlavně o školních létech až do doby vyučení v oboru strojírenství, jeho vyprávění bylo velmi působivé, plné osobních zážitků a hlavně poučení o tom, že rodiče kdysi neřešili známky dětí tak striktně jak dnes, děti jen museli doma i ve škole poslouchat a pomáhat. „Slovo nuda neznali a nejoblíbenější hrou bylo pohánění obruče od sudu klacky, a to do kopce i z kopce.“ řekl Luboš Malušek, člen Klubu KaMeRa.
Zato pan Vašíček zavzpomínal nejdříve na své předky a jejich život v době první světové války, pak porovnal své dětství s panem Mazurem a my se dověděli, že život byl kdysi daleko lehčí na vesnici, protože si domácnosti byly schopny zajistit sami obživu celé rodiny. Život ve městě byl jen o příjmech ze zaměstnání, které nebyly velké nebo vůbec žádné. „Pan Vašíček nás také překvapil připravenou prezentací fotografií, kde mne osobně nejvíce zaujala fotografie z dob partyzánské činnosti jeho otce“, zhodnotila výklad pana Vašíčka Klára Ligocká, další členka Klubu KaMeRa.
Celá beseda byla zakončena prezentací žáků sexty, kterou jsme bohužel nestačili shlédnout celou, protože nám nevyšel čas, byla zpracována na 101 stran. Zpětné vazby studentů na mediální besedu byly velmi pozitivní, někteří si ztěžovali na omezený čas pro besedující.
Klub KaMeRa by rád poděkoval panu učiteli Bučánkovi za skvělou přípravu jeho studentů a výbornou atmosféru na besedě a DDM Vratimov za skvělou myšlenku nové mediální akce ve Vítkově.

Za Klub KaMeRa: Klára Ligocká, Lubomír Malušek

 

Moravia Talent Zlín 2013

Moravia Talent Zlín

Dne 26. 5. 2013 se zájmový kroužek DiskoDance Highlighter zúčastnil talentové soutěže Moravia Talent ve Zlíně. Ráno ve 4:45 měly holky ze základních škol z Vítkova sraz na vlakovém nádraží spolu s ředitelkou SVČ Šárkou Medunovou a Jiřinou Chudiovou z nízkoprahového zařízení Tunnel Vítkov.

Kolem osmé hodiny ranní tanečnice dojely do Zlína a do dvanácté hodiny byly na obchůzce města, na nákupech módních doplňků a v obchodě se „zdravou“ výživou McDonald‘s. Pak se všechny začaly v prostorách zlínské Malé scény líčit, česat a čekaly, až přijde jejich čas vystoupení. V šatně během příprav byla cítit nervozita, dokud nebyly vyvolány, aby předstoupily před porotu a ukázaly, co dokáží.

Při vyhlášení byly napjaté, i když věděly, že když je to jejich první soutěž, nemají čekat velký úspěch. Vedly si celkem dobře, ale na postup to nestačilo. Čekala je cesta domů vlakem, ve Vítkově byly až v osm hodin, všechny však šly spát s další vzpomínkou na krásný zážitek…

Adéla Pluhaříková

 

Škola nanečisto aneb kdo by se školy bál

Na den 24.1.2013 si základní škola Vítkov, Opavská připravila pro děti z mateřských škol akci – ŠKOLA NANEČISTO ANEB KDO BY SE BYL ŠKOLY BÁL.

Již před devátou hodinou dopolední začaly do školy přicházet první děti, hned ve vestibulu se jich ujaly žačky 7 až 9 tříd, které byly převlečené za klauny, pomáhaly dětem z kabátů a čepic a pak je prováděly po jednotlivých stanovištích ve škole.

Děti si vyzkoušely práci s interaktivní tabulí, hrály si na školu, poznávaly písmenka, mohly si zabrouzdat na internetu. Na dalším stanovišti se děti nejdříve představily, pak hádaly pohádkové postavy a nakonec si vybraly pohádku, kterou jim žáci základní školy Opavská zahráli.

V tělocvičně bylo pro děti připraveno taneční vystoupení, které neočekávaně příjemně obohatil školník – pan Zubík a také různé sportovní překážky, které mohly děti z mateřských školek za pomocí klaunů zdolávat.

Celou akci vedla paní učitelka Snášelová, která na závěr připravila pro všechny nastávající žáčky účastnický diplom a malou hračku.

A jestli se dětem akce líbila? To posuďte sami, reportáž z akce je pro vás připravena v sekci Aktivity>Kroužky>Klub KaMeRa>Videoreportáže.

 

Vypouštění balónků 14. 12. 2012

Vypouštění balónků celorepublikově pořádá již šestým rokem Agency Je5. Smyslem akce je v jednu chvíli vypustit balónek s přáníčkem k nebi Ježíškovi a zároveň překonat rekord z roku 2008 v počtu vypuštěných balónků. Letos bylo k dispozici 168 balónků, které byly vypuštěny přesně v 15,15 pokynem přes rádio Impuls.

 Pro děti z Vítkova pořádalo tuto akci Středisko volného času Vítkov letos poprvé, pod vedením paní Dubové. Celá akce je velmi dobře zorganizována, všichni pořadatelé po celé republice dostanou k propagaci předchystané plakáty, balónky a přáníčka zdarma, pořadatelé si musí sami zajistit propagaci, plynovou bombu na napouštění balónku a personál k nafouknutí a zavázání balónků.

 Nafukování balónků začalo již v jednu hodinu na městském úřadě ve Vítkově, po půl třetí se začali na náměstí pohybovat první zájemci o balónky, kterých nakonec přišlo víc, než bylo k dispozici balónků, což pořadatele z jedné strany potěšilo, protože zájem o jejich akce je pro hodnocení jejich činnosti důležitý, ale z druhé strany přítomným slíbili, že příští rok zajistí balónků dostatečný počet.

 Dle sdělení paní ředitelky Šárky Medunové, byla tato akce jimi organizována poprvé, a proto lze jen těžce odhadnout zájem ze strany veřejnosti. Příští rok se můžeme těšit také na malé občerstvení, které by v mrazivém prosincovém počasí všechny zahřálo.

 

Dravci ve Vítkově

Program ZAYFERUS – dravci. Naučné vyprávění o výchově ohrožených dravců. Program pro děti základních škol a gymnázia ve Vítkově.

Dne 21. 9. 2012 byl ve Vítkově program ZAYFERUS – dravci. Šlo o naučné vyprávění o výchově těchto ohrožených dravců. Program začal po desáté hodině ranní na městském stadioně. Po příchodu žáků ze ZŠ Opavské, Komenské a vítkovského gymnázia, začal dlouhý výklad o životě a ochraně předváděných ptáků. Povídání o dravcích zaujal i ty nejmenší z nás. Viděli jsme velký počet denních i nočních dravců. Orel bělohlavý a Sup mrchožravý nás zaujal všechny nejvíc. Členové našeho týmu vyzpovídali několik účastníků této akce, kteří většinou nepřiznali, že k těmto dravcům mají respekt. Zazněla i velice pozitivní odpověď našeho pana učitele Bály, kterého se naše moderátorka zeptala, jestli by si chtěl vyzkoušet mít nějakého dravce na ruce?“. Pan Bála odpověděl: „Kdybych řekl ano, tak vy to zařídíte.“

 Nastala hlavní část programu: PŘEHLÍDKA DRAVCŮ. Jako první se nám ukázal Orel bělohlavý přezdívaný také jako „král ptáků“. Viděli nelítostný lov sokolníka, který střemhlav padal na svou oběť. Akce byla poučná pro každou věkovou kategorii.

 PS: Vzkazujeme panu Bálovi, aby nás, novináře, přestal fotit, od září jsme tady od toho my…

 Za Klub KaMeRa, Adéla Pluhaříková

 

Pražská cesta poznání

Dne 23.10.2012 jsme byli s dětmi ze ZŠ Vítkov Opavská na výletě v Opavě. Dívčí část Klubu Adéla, Sabina, Míša a Klára napsaly k Praze tento článek.

Dne 23. 10. 2012 v 03:39 jsme odjížděli z vlakového nádraží ve Vítkově do Prahy s paní Bekovou a Klubem KaMeRa, kde jsme navštívili nejznámější památky a pamětihodnosti našeho hlavního města. Nejdříve jsme navštívili Václavské náměstí, pak jsme šli pěšky na Petřín a v pravé poledne jsme shlédli střídání stráží na pražském hradě. Po něm jsme měli rozchod hodinu a půl u Karlova mostu, ze kterého jsme se pokochali výhledem na Prahu a Vltavu. Prošli jsme Karlův most a vydali se na Staroměstské náměstí, kde v 15:00 začal zvonit Staroměstský orloj, pak jsme se přes Prašnou bránu dostali na náměstí Míru a viděli slavný Obecní dům. Nakonec jsme se vrátili na „Václavák“, kde byl tři hodiny rozchod a pak zpátky na Hlavní nádraží, kde nám vlak odjížděl ve 20:17 do Suchdolu nad Odrou a odtud domů do Vítkova.

Chvíli to na začátku vypadalo, že nestihneme vlak, který odjíždí ze Suchdolu nad Odrou, jestli by se jen o chvilku zpozdil vlak, kterým jsme tam měli jet. Naštěstí k tomu nedošlo.

V osobním expresu 402, který nás odvezl až na Hlavní nádraží, jsme měli zabrané tři „kupečka“. A já si myslím, že většina z nás usnula, nebo aspoň pár… Někteří žáci ale byli třeba na mobilu a odepisovali si přes Facebook. Zhruba v osm ráno jsme přijeli do Prahy a vydali se na Václavské náměstí do McDonaldu na snídani.

O třicet minut později jsme prošli Václavským náměstím plné vánočních stánků, obchodů, McDonaldů a všemožnými dalšími obchody a eskalátory. To byla oblíbená činnost našich spolužáků.

Vydali jsme se pěšky po Václavském náměstí na Petřín, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ty, kteří půjdou na Petřínskou rozhlednu a ty, kteří šli do zrcadlového bludiště. Pak se to sice prohodilo, ale užili jsme si to. Všichni byli vyčerpaní už po výšlapu k Petřínské rozhledně a pak ještě pěšky po schodech nahoru na rozhlednu! Všechny nás z toho pěkně boleli nohy!

V 11:00 jsme už byli u Pražského hradu a čekali na slavné polední střídání stráží, které trvalo aspoň patnáct minut, což se některým žákům zdálo až příliš dlouhé, ale jiní to využili k focení s panem Klímou, známým reportérem TV NOVA. Po střídání stráží byl rozchod u Karlova mostu, kde jsme si mohli udělat portrét, koupit suvenýry a sníst oběd. Rozdělili jsme se opět na dvě skupiny, a buďto jsme mohli zůstat u Karlova mostu a najíst se v McDonaldu, anebo jít s tou druhou skupinou na Staroměstské náměstí do KFC.

První skupina – která byla na Karlově mostě – se vydala po hodině za nimi na Staroměstské náměstí. Na Karlově mostě byli muži i ženy, kteří něco ukazovali, aby si vydělali nějaké drobné. Někteří pouštěli velké bubliny z bublifuků, jiní si oblékli kostým anděla a fotili se s lidmi. Anebo se nějaká paní převlékla za knížete ze středověku. Ale největší atrakcí tam byl jeden tlustý chlápek v šedém tričku, trenýrkách a s pírkem na čelence, který tam tančil , nebo si oplácával břicho. Blázen!!!… jinak se to ani nedá vysvětlit, co lidé pro peníze neudělají.

V 15:00 jsme viděli Pražský orloj a mazali zpátky na Václavské náměstí pře Prašnou bránu. Tam jsme měli vytoužený tříhodinový rozchod, a jak jsme už psala, největší atrakcí v obchodech byly eskalátory. Třeba v obchodě Baťa bylo pět eskalátorů nahoru a pět dolů, což se většině líbilo. Ale po dvou hodinách nás nakupování omrzelo, dali jsme vědět vedoucí zájezdu paní vychovatelce Bekové a šli na hlavní nádraží, kde byly zase jiné obchody s eskalátory a oblečením. A vyzkoušeli jsme trpělivost zdejších prodavaček!

Ve 20:17 nám odjížděl vlak do Suchdolu nad Odrou, nastoupili jsme a hned aspoň polovina žáků zalehla a tvrdě usnula. Což se jim nedivím, protože to byl velmi náročný den. V Suchdole jsme přestoupili na osobní vlak a domů do Vítkova jsme přijeli těsně po půlnoci.

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na NZDM

SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov
Přejít na SASRD

ODBĚR AKTUALIT

Nenechte si ujít žádný kroužek, událost a aktualitu!