příspěvková organizace
  
  

Šárka Medunová

Nábory do kroužků 2018/2019

Nábory do kroužků: školní rok 2018 / 2019


 


 


 

  

 


 


 

 


 
 


  


  

Všeobecné dokumenty

V Š E O B E C N É     D O K U M  E N T Y


R+SVR SVČ

Dlouhodobý plán

Vnitřní řád SVČ

Přihláška do ZÚ + souhlas GDPR

Řešení situace: Osoby s PAS (autisté)

SVČ ŠVP 2016

TÁBORY: Všeobecné podmínky

Minimální preventivní program SVČ

Směrnice pro zotavovací akce

Úplata za zájmové vzdělávání

Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu příspěvkové organizace Města Vítkova