příspěvková organizace
  
  

Rekonstrukce městského koupaliště Vítkov

Návštěva ostravského Radia Čas

Publicistický rozhovor s Kateřinou Hrbáčovou - zdravotní sestrou na poliklinice Vítkov

Publicistický rozhovor s Mgr. Ivo Hasalou - učitelem ZŠaG Vítkov, p. o.

 

Zpravodajský rozhovor s ředitelkou ZŠaG Vítkov, p. o. , Mgr. Blankou Váňovou

 

Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova, Ing. Pavlem Smolkou

Publicistický rozhovor s Janem Duškem, zaměstnancem MěÚ Vítkov a současně šéfredaktor ralley magazínu

/Michaela Skalická, Klub KaMeRa 2016/  
  Publicistický rozhovor s Romanem Mišáčkem, vedoucím strážníkem městské policie Vítkov [Ondřej Vymětalík, Klub KaMeRa 2015]
  Publicistický rozhovor s Vítem Mužíkem, studentem ZŠaG Vítkov [Michaela Skalická, Klub KaMeRa 2015]
  Publicistický rozhovor s Mgr. Martinem Šrubařem, učitelem ZŠaG Vítkov [Simona Kunzová, Klub KaMeRa 2015]
  Publicistický rozhovor se Simonou Kunzovou, žákyní ZŠaG Vítkov [Ester Nováková, Klub KaMeRa 2015]
  Publicistický rozhovor s primátorem města Opava [Ester Nováková, Klub KaMeRa 2014]
  Publicistický rozhovor s primátorem města Opava [Lubomír Malušek, Klub KaMeRa 2014]
  Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou na téma Akce pro mládež ve Vítkově [Ester Nováková, Klub KaMeRa 2014]
  Zpravodajský rozhovor se zaměstnancem Technických služeb města Vítkova Ing. Pavlem Ševečkem na téma Úklid odpadků ve městě [Lucie Pavlíčková, Klub KaMeRa 2014]
  Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou na téma Volnočasové vyžití ve městě Vítkov [Denisa Zapletalová, Klub KaMeRa 2014]