příspěvková organizace
  
  

Publicistický rozhovor – Maxim Kopl

 

Publicistický rozhovor – Jan Goralčík

Rekonstrukce městského koupaliště Vítkov

Návštěva ostravského Radia Čas

Publicistický rozhovor s Kateřinou Hrbáčovou – zdravotní sestrou na poliklinice Vítkov

Publicistický rozhovor s Mgr. Ivo Hasalou – učitelem ZŠaG Vítkov, p. o.

 

Zpravodajský rozhovor s ředitelkou ZŠaG Vítkov, p. o. , Mgr. Blankou Váňovou

 

Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova, Ing. Pavlem Smolkou

Publicistický rozhovor s Janem Duškem, zaměstnancem MěÚ Vítkov a současně šéfredaktor ralley magazínu

/Michaela Skalická, Klub KaMeRa 2016/

 


 

Publicistický rozhovor s Romanem Mišáčkem, vedoucím strážníkem městské policie Vítkov

[Ondřej Vymětalík, Klub KaMeRa 2015]

 

Publicistický rozhovor s Vítem Mužíkem, studentem ZŠaG Vítkov

[Michaela Skalická, Klub KaMeRa 2015]

 

Publicistický rozhovor s Mgr. Martinem Šrubařem, učitelem ZŠaG Vítkov

[Simona Kunzová, Klub KaMeRa 2015]

 

Publicistický rozhovor se Simonou Kunzovou, žákyní ZŠaG Vítkov

[Ester Nováková, Klub KaMeRa 2015]

 

Publicistický rozhovor s primátorem města Opava

[Ester Nováková, Klub KaMeRa 2014]

 

Publicistický rozhovor s primátorem města Opava

[Lubomír Malušek, Klub KaMeRa 2014]

 

Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou na téma Akce pro mládež ve Vítkově

[Ester Nováková, Klub KaMeRa 2014]

 

Zpravodajský rozhovor se zaměstnancem Technických služeb města Vítkova Ing. Pavlem Ševečkem na téma Úklid odpadků ve městě

[Lucie Pavlíčková, Klub KaMeRa 2014]

 

Zpravodajský rozhovor se starostou města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou na téma Volnočasové vyžití ve městě Vítkov

[Denisa Zapletalová, Klub KaMeRa 2014]